Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Syndicale premie

Vanaf het jaar 2011 bedraagt de syndicale premie 80 €.

Vanaf de premie 2014 wordt de syndicale premie verhoogd naar 85 €.

Voor het jaar 2016 wordt dit bedrag vastgesteld op 95€.

 

Voor het jaar 2017 en het jaar 2018 wordt dit bedrag vastgesteld op 105€.

 

Een syndicale premie wordt toegekend aan de werknemers die het recht verworven hebben op de eindejaarspremie en die lid zijn van een van de representatieve interprofessionele organisaties van werknemers die op nationaal niveau een federatie vormen, voor zover zij tijdens de referteperiode tewerkgesteld werden in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of – diensten leveren (PC 322.01).

 

De referentieperiode gaat in van 1 juli tot en met 30 juni.

 

Het document voor de syndicale premie wordt u bezorgd door het Sociaal Fonds in de maand november.

 

Bij ontvangst overhandigen de werknemers het formulier aan hun syndicale organisatie. Deze syndicale organisatie stort het bedrag aan de rechthebbende.