Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Eindejaarspremies

Heb ik recht op een eindejaarspremie ?

De enige voorwaarde die een werknemer moet vervullen, is in de referteperiode minstens 65 dagen voor één of meerdere dienstenchequesbedrijven hebben gewerkt.

 

De referteperiode vangt aan op 1 juli van het vorige kalenderjaar en eindigt op 30 juni van het lopende kalenderjaar.

 

Ook worden automatisch maximum 26 dagen economische werkloosheid in rekening gebracht.

 

Vanaf het jaar 2010 worden de periodes van moederschapsverlof (15 weken)

in aanmerking genomen voor de berekening van de eindejaarspremie.

 

 

 

Wanneer wordt de eindejaarspremie toegekend ?

In de maand november die volgt op het einde van het refertejaar.

De referteperiode vangt aan op 1 juli van het vorige kalenderjaar en eindigt op 30 juni van het lopende kalenderjaar.


vb: refertejaar 01/07/2016 -> 30/06/2017 = premie 2017 toegekend in november van 2017.

Hoe kan ik weten of mij een eindejaarspremie werd toegekend?

Als je aan de voorwaarden voldoet (zie 1.) ontvang je in de loop van de maand november een document van het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques.

Moet ik zelf iets doen om het document te ontvangen ?

Neen, tenzij je adres gewijzigd is in de loop van het jaar dat de toekenning van de premie voorafgaat. Schrijf dan voor 13 oktober een brief naar het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques (Havenlaan 86C bus 340, 1000 Brussel) of via contact en vermeld daarin:

 • naam
 • nationaal nummer (achteraan op je identiteitskaart - 11 cijfers, waarvan de eerste zes overeenstemmen met je geboortedatum)
 • oud adres
 • nieuw adres

Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je document verloren gaat.

Wat doe ik met het document van de eindejaarspremie?

Het premiedocument bestaat uit twee vakken: A en B.

Het vak A vermeldt uw bankrekeningnummer.

 • Als het rekeningnummer niet is voorgedrukt of het is geen correct rekeningnummer : moet u het vak B invullen met een correct bankrekeningnummer en terugsturen naar het Sociaal Fonds.
 • Als dit een correct rekeningnummer is :  moet u niks doen met het premiedocument.

De betaling van uw eindejaarspremie wordt automatisch uitgevoerd begin december.

Hoe word ik betaald ?

Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques betaalt uit per overschrijving.

Op het vak A staat het rekeningnummer dat bij het Fonds bekend staat.

Indien dit rekeningnummer niet correct is of ontbreekt dient u op het vak B een ander rekeningnummer in te vullen en dit vak ondertekend terug te sturen naar het Fonds. De premie wordt dan op deze  rekening gestort.
    
Er wordt niet cash uitbetaald!

 

Opgepast! : De betaling van de eindejaarspremie moet worden uitgevoerd binnen de 3 jaar !

Hoeveel bedraagt die premie eigenlijk?

Vanaf de eindejaarspremie 2010 bedraagt de brutopremie 4,15 % van het brutoloon dat je verdiende tijdens het refertejaar.

Vanaf het jaar 2016 wordt de eindejaarspremie verhoogd tot 4,50% van de brutolonen die op jaarbasis aan de werknemer worden betaald tijdens de referteperiode.

Van de brutopremie worden afgetrokken:

 • sociale zekerheidsbijdragen 13,07 % van de brutopremie (op 108 % voor de arbeiders)
 • bedrijfsvoorheffing (belasting) 23,22%

De nettopremie bedraagt ongeveer 63 % van de brutopremie.

Wat als het premiedocument zoek geraakt ?

In dit geval moet u schriftelijk een duplicaat aanvragen. Uw naam, uw rijksregisternummer en uw adres dienen vermeld te worden.

Moet ik die eindejaarspremie op mijn belastingsaangifte vermelden ?

Ja, u dient deze premie te vermelden bij de inkomsten van het jaar waarin u de betaling heeft bekomen.
Je ontvangt daartoe tijdig een fiscale fiche 281.10.

Vb : premie 2015

 • refertejaar: 01/07/2014- 30/06/2015
 • betaling: december 2015
 • aangeven: met de inkomsten van 2015
 • fiscale fiche 281.10: wordt opgestuurd in de loop van de maand april 2017

Opgelet: Het spreekt vanzelf dat, indien de betaling van de premie 2015 plaatsheeft in 2016, zij dient aangegeven te worden met de inkomsten 2016 (in 2017).