Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Nieuwsbericht

21-06-2016 (10:16)

Eindejaarspremie 2016

 

Vanaf het jaar 2016 wordt de bruto eindejaarspremie verhoogd tot 4,50% van de brutolonen die op jaarbasis aan de werknemer worden betaald tijdens de referteperiode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

De periodes van moederschapsverlof worden in aanmerking genomen voor de berekening van de eindejaarspremie.

 

De voorwaarden zijn de volgende :

  • tijdens de referteperiode van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016 verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst bij een onderneming die ressorteert onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of – diensten leveren (PC 322.01) ;
  • een anciënniteit hebben van minstens 65 arbeidsdagen (dagen waarvoor inhoudingen voor de sociale zekerheid werden gedaan) gedurende de referteperiode 01/07/2015 tot en met 30/06/2016 onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of – diensten leveren (PC 322.01)  

Dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden gelijkgesteld met de arbeidsdagen met een maximum van 26 dagen per referteperiode.

 

De eindejaarsdocumenten 2016 worden naar de rechthebbenden verstuurd op 7 november 2016.

 

De uitbetaling van de eindejaarspremie wordt automatisch uitgevoerd op 7 december 2016.